O programie

Dowiedz się więcej o programie stażowym Student on Board w Warszawie lub programie praktyk w zakładzie produkcyjnym w Rzeszowie.

Warszawa

Program staży Student on Board

Program kierowany jest do studentów i absolwentów do roku po ukończeniu studiów, którzy nie boją się nowych wyzwań i już na początku swojej kariery zawodowej chcą wykonywać odpowiedzialne i ciekawe zadania.

Uczestnicy programu mają okazję:

  • współpracować z opiekunem stażu,

  • realizować własne odpowiedzialne projekty,

  • skonfrontować wiedzę zdobytą podczas studiów z praktyką,

  • wziąć udział w dedykowanych szkoleniach i spotkaniach merytorycznych,

  • aplikować w ramach wewnętrznych procesów rekrutacji Sanofi i pozostać z nami na dłużej.

Aż 50% stażystów zostało z nami dłużej.

Na zakończenie programu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o odbyciu stażu oraz mogą skorzystać z sesji coachingowej związanej z wyzwaniami na rynku pracy.

Staże w ramach programu są płatne. Każda z edycji rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do końca maja kolejnego roku, przy czym czas trwania programu to minimum 6 miesięcy.

Termin składania aplikacji

Procesy rekrutacji na staże startują na wiosnę każdego roku. Informacje o aktualnych ofertach znajdują się w zakładce Oferty praktyk i staży – aplikuj i przekonaj się, że kariera w Sanofi to dobra decyzja!

Rzeszów

Program praktyk w zakładzie produkcyjnym w Rzeszowie

Każdego roku kilkudziesięciu studentów i uczniów szkół średnich ma okazję nabywać doświadczenie zawodowe w Zakładzie Produkcji i Dystrybucji Leków w Rzeszowie w ramach programu praktyk.

Praktykanci mają okazję:

  • współpracować z opiekunem praktyk,

  • poznać specyfikę pracy w zakładzie przemysłowym,

  • zapoznać się ze strukturą organizacyjną i zasadami obowiązującymi w fabryce,

  • wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą na studiach i w szkole średniej,

  • zdobyć swoje pierwsze doświadczenia zawodowe.

Na zakończenie praktyki każdy uczestnik otrzymuje certyfikat. Praktyki w ramach programu są bezpłatne.

Rekrutacje prowadzone są przez cały rok. Informacje o aktualnych ofertach znajdują się w zakładce Oferty praktyk i staży.

Wsparcie Opiekuna - jaką rolę pełni w Programie?

W ramach Student on Board każdy praktykant/stażysta ściśle współpracuje z opiekunem, który służy merytorycznym wsparciem przez cały okres trwania Programu.

Opiekunowie to wybrani pracownicy firmy, których zadaniem jest czuwanie nad przebiegiem i realizacją planu staży oraz dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. To pod jego okiem studenci przeprowadzają indywidualne projekty i zdobywają doświadczenie niezbędne do pracy na samodzielnym stanowisku.

Student on Board jako laureat konkursu CSR Awards

Wyróżnienie Studencki Produkt Roku 2011 przyznane przez Magazyn Studencki „Dlaczego?”

Międzynarodowa nagroda Sanofi CSR Awards dla najlepszego projektu CSR w ramach Grupy Sanofi, w kategorii People