O programie

Warszawa

Program staży Student on Board

Program kierowany jest do studentów i absolwentów do roku po ukończeniu studiów, którzy nie boją się nowych wyzwań i już na początku swojej kariery zawodowej chcą wykonywać odpowiedzialne i ciekawe zadania.

Uczestnicy programu mają okazję:

  • współpracować z opiekunem stażu,
  • realizować własne odpowiedzialne projekty,
  • skonfrontować wiedzę zdobytą podczas studiów z praktyką,
  • wziąć udział w dedykowanych szkoleniach i spotkaniach merytorycznych,
  • aplikować w ramach wewnętrznych procesów rekrutacji Sanofi i pozostać z nami na dłużej.

Na zakończenie programu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o odbyciu stażu oraz mogą skorzystać ze wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego.

Staże w ramach programu są płatne. Każda z edycji rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do końca maja kolejnego roku, przy czym czas trwania programu to minimum 6 miesięcy

Termin składania aplikacji

Procesy rekrutacji na staże startują w kwietniu każdego roku. Informacje o aktualnych ofertach znajdują się w zakładce
Oferty staży – aplikuj i przekonaj się, że kariera w Sanofi to dobra decyzja!”

Rzeszów

Program praktyk w zakładzie produkcyjnym

Każdego roku w Zakładzie Produkcji i Dystrybucji Leków w Rzeszowie od kilkunastu do kilkudziesięciu studentów ma okazję dołączyć do nas w ramach programu praktyk.

Realizując praktyki w Sanofi studenci mają okazję:

  • współpracować z opiekunem praktyk,
  • poznać specyfikę pracy w zakładzie przemysłowym,
  • zapoznać się ze strukturą organizacyjną i zasadami obowiązującymi w fabryce,
  • wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą na studiach,
  • zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe.

Na zakończenie praktyki każdy uczestnik otrzymuje certyfikat. Praktyki w ramach programu są bezpłatne.

Termin składania aplikacji

Edycja wiosenna: 1 stycznia – 31 marca każdego roku (praktyki tylko w roku bieżącym)

Edycja jesienna: 1 sierpnia – 30 września każdego roku (praktyki w roku bieżącym i do kwietnia kolejnego roku)

Masz pytania? Napisz na rekrutacja.rzeszow@sanofi.com

Wsparcie Opiekuna - jaką rolę pełni w Programie?

W ramach Student on Board każdy praktykant/stażysta ściśle współpracuje z opiekunem, który służy merytorycznym wsparciem przez cały okres trwania Programu.

Opiekunowie to wybrani pracownicy firmy, których zadaniem jest czuwanie nad przebiegiem i realizacją planu praktyk/staży oraz dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. To dzięki nim każdy uczestnik programu może szybko oswoić się z firmą i nowymi obowiązkami. Dzięki adekwatnemu podejściu opiekun umożliwia lepsze poznanie organizacji i niepisanych zasad w niej obowiązujących, szybsze wdrożenie i oswojenie się z nową rolą w zespole, a także stworzenie bezpiecznej atmosfery do zadawania pytań. To pod jego okiem studenci przeprowadzają indywidualne projekty i zdobywają doświadczenie niezbędne do pracy na samodzielnym stanowisku.

Film przygotowany na potrzeby konkursu CSR Awards
Międzynarodowa nagroda Sanofi CSR Awards dla najlepszego projektu CSR w ramach Grupy Sanofi, w kategorii People Międzynarodowa nagroda Sanofi CSR Awards dla najlepszego projektu CSR w ramach Grupy Sanofi, w kategorii People
Wyróżnienie Studencki Produkt Roku 2011 przyznane przez Magazyn Studencki „Dlaczego?” Wyróżnienie Studencki Produkt Roku 2011 przyznane przez Magazyn Studencki „Dlaczego?”